Galary

My Toppers of 2019

Ishana Dhingra
Ishana Dhingra 99%
Tanisha Singhal 99%
Tansha Singhal 99%
Sarthak Singh
Sarthak Singh 99%
Aakash Varma 99%
Sohail Khan
Sohail Khan 99%
Pratham Singla 98%
Priyanshu Semwal 98%
Mansi Singh 98%
Shikha Tyagi
Shikha Tyagi 97%
Guneet Kaur
Guneet Kaur 97%
Harsh Kishan
Harsh Kishan 97%
Sukriti Jha
Sukriti Jha 96%
Nikhil Kumar
Nikhil Kumar 95%
Jai Prakash Gupta
Jai Prakash Gupta 93%
Gaurav Nailwal
Gaurav Nailwal 93%`
Mansi Pant
Mansi Pant 92%
Richa Singh
Richa Singh 91%
Devashish Chakrowarty
Devashish Chakrowarty 91%
Piyush Sharma
Piyush Sharma 90%
Neelam 90%