कर्नाटक में राष्ट्रिय पार्क / अभ्यारण

ट्रिक – रेन बसा

  • रै – रंगनाथिटू
  • – नागरहोल
  • – बांदीपुर
  • सा – सोमेश्वर

Leave a Reply

%d bloggers like this: